تمامی مطالب موجود در این سامانه از وب سایت های دیگر و بدون دخالت انسانی جمع آوری شده , لذا تمام مسئولیت آنها بر عهده وب سایت منبع میباشد. مطالب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران را از طریق بخش تماس با ما به ما اعلام کنید.


ورود به کانال تلگرام


مادر سه شهید امروز در شهرضا آسمانی شد و به میهمانی فرزندان شهیدش رفت.

حاجیه خانم سلیمه حسینی مادر شهیدان ابوالفضل،اصغر و منوچهر کفیلی امروز دار فانی را وداع گفت و به میهمانی فرزندان شهیدش رفت.

 

؛؛اسطوره ای که به تاریخ پیوست؛    مادرسه شهید گفتن در لفظ سهل است  شبهای با پسر بودن در روزگار رشد  و شبهای بی پسربودن در عصر عروج درکنارگهواره بودن به امید نوجوانی منوچهر و رنج بیخوابی بردن به امید جوانی اصغر و رنج و ریاضت به امید بزرگسالی ابوالفضل  همه تالمات روحی و روانی این مادر نیست بال گشادن به روی جنازه فرزندان شهیدش  از اوفرشته زمینی ساخت که امروز به اسمان پر کشید تا زمین از ذخیره معنوی محروم گردد و اسمان به امدنش مباهات کند ای مادر اسمانی این  عروج عرفانی  موهبتی است  رحمانی که درنزد بهشتیان  میهمانی باید فقدان غم انگیزت را تسلیت بگویم ولی پیوستن  عارفانه ات به جگر گوشه های شهید  وصال معراج گونه ای را رقم زد که در توصیف ان  تهنیت نیز واژه غریبی  نیست.  روحت شاد.

متن از اقایبهروز جعفری